Skip to content
Home » ถึงเวลาเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ของคุณแล้วหรือยัง ??

ถึงเวลาเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ของคุณแล้วหรือยัง ??

  • by

แม้ว่ารถ forklift ของคุณจะยังคงใช้งานได้อยู่ การเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟทืใหม่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้มากกว่า เพราะ รถโฟล์คลิฟท์ใหม่สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของคุณและเพิ่มทั้งความปลอดภัยและผลผลิต

รถโฟล์คลิฟท์

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ของคุณแล้ว? นี่คือ 3 สัญญาณที่ชัดเจนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพุ่งสูงขึ้น

ถ้าคุณพบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคุณต้องจ่ายค่าซ่อมมากขึ้นเรื่อยๆ รถโฟล์คลิฟท์ของคุณอาจใกล้สิ้นอายุขัยแล้ว

ความผิดปกติด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ผิดปกติ แต่คุณยังทุลังใช้ สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตราย หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไป จะถือว่ารถโฟล์คลิฟท์ของคุณไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์และคุณจะต้องหารถโฟล์คลิฟท์คันใหม่ มาทดแทน

นอกจากนี้รถโฟล์คลิฟท์ใหม่ยังรับประกันความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณและเพื่อนร่วมงาน อีกด้วย

รถโฟล์คลิฟท์ของคุณเสียบ่อยกว่าปกติ

บางครั้งรถโฟล์คลิฟท์ของคุณเสียบ่อยเกินไป มันน่าจะดีกว่าที่จะปล่อยรถไป ในคลังสินค้าหรือโรงงานที่มีผู้คนพลุกพล่าน รถโฟล์คลิฟท์จำเป็นต้องใช้ทุกวัน หากรถโฟล์คลิฟท์ที่คุณใช้อยู่ไม่เหมาะกับงาน ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่เพียงแต่ผลผลิตของคุณจะลดลงเท่านั้น แต่รถโฟล์คลิฟท์ของคุณก็จะกินพื้นที่ที่สำคัญในคลังสินค้าหรือโรงงานของคุณด้วย ทางที่ดีควรเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

ถึงเวลาเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ของคุณหรือยัง ??

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่กำลังมองหาซื้อ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ รถโฟล์คลิฟท์มือสอง หรือ รถยกประเภทอื่นๆ ผู้เขียนขอแนะนำ บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด เพราะนอกจากจะจัดจำหน่ายในราคาประหยัดแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอีกด้วย

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://goodrichforklift999.com/ขายรถโฟล์คลิฟท์/

ที่มา https://www.hflifttrucks.co.uk/

รูปภาพ Google